Certificering

Certificering

Boix Europe gecertificeerd keurmeester NEN 3140

Het sterke service team van hoogopgeleide monteurs heeft een ruime ervaring in het installeren, onderhouden en het oplossen van storingen.

Sinds januari 2012 heeft Boix Europe de dienstverlening verder uitgebreid en zijn haar monteurs opgeleid tot gecertificeerde keurmeesters voor alle elektrische apparatuur en machines (NEN 3140 keurmerk). Als gevolg van veranderende wetgeving zijn werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de veiligheid van haar werknemers in een bedrijfsomgeving. Hierdoor dient jaarlijks alle apparatuur en machines, waarmee op de bedrijfsvloer wordt gewerkt, te worden gekeurd op veiligheid en voorzien te zijn van een keuringssticker. Tevens wordt dit ook vaak geëist door de verzekering. Recente voorbeelden uit de actualiteit hebben laten zien dat, wanneer dit niet afdoende is geregeld, dit tot grote (financiële) consequenties kan leiden voor de werkgever.

Graag zijn wij u behulpzaam bij het keuren en kunnen dit inpassen in een onderhoudsbeurt. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de service afdeling van Boix Europe op 0313- 670 469.

Your Box Forming Partner